ساز بالابان/موسسه سامان علوی

⚜آموزش بالابان و دودوک با همکاری اساتیدی از کشورهای حوزه قفقاز⚜
⚜موسسه بین المللی موسیقی و حرکات ترکی سامان علوی ⚜

#موسیقی
#موسیقی_سنتی
#ناقاره_آذری
#تدریس_موسیقی
#آموزشگاه_موسیقی
#سامان_علوی
#الهیه
#زعفرانیه
#قیطریه
#نیاوران