خبر خوش برای دارندگان کسب و کار‌های خانگی

رییس سازمان استاندارد با حضور در شبکه خبر خبری خوش به کسب و کارهای خانگی داد.