آموزش کسب درآمد به دلار در ایران با ژان بقوسیان در همایش تدپنل

کسب درآمد به دلار ، یکی از مسائلی است که بیشتر مردم به آن فکر می کنند. ژان بقوسیان در همایش تدپنل ، روش هایی را برای کسب درآمد به دلار ارائه داد. او بهترین روش کسب درآمد به دلار را فروش محتوای فارسی به فارسی زبانان خارج از کشور می داند. برای یافتن راه های بیشتر درباره کسب درآمد به دلار این ویدئو را تماشا کنید.