مخمل پاش***مخمل پاش مخزندار***پودرمخمل پاش 09190924535

فلوکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآن استـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآر
سازنده وفروشنده دستگاه مخمل پاش 02156571497
مخمل پاش با قابلیت پاشش پودر اکلیل /پودر جیر /پودر فلوک
تامین کننده متریال دستگاه اعم از :
چسب مخصوص مخمل زنی چسب پایه اب TS10/چسب ضد اب TS18
فروش پودر مخمل ترک وایرانی از نیم میل تا 6 میل ترکیه
دستگاه مخملپاش تک اپراتور /دو اپراتور ارسال به تمامی نقاط کشور
ارسال به تمامی نقاط کشور
خرید به صورت حضوری وغیر حضوری
02156571497
09190924535
09361429205