بررسی gtmetrix سایت دیجی کالا

امروز برای شما سایت کیفیت و سرعت لود سایت دیجی کالا را بررسی کرده ایم. این بررسی با هدف آموزش است و از نظر فنی می باشد و از پاسخگویی خوب و مشتری مداری دیجی کالا چیزی کم نمیکنه. این بررسی با هدف آموزش انجام شده است.