کلاهبرداری شرکت لیزینگ خودرو

پلیس آگاهی: چیزی بنام ثبت نام لیزینگی خودرو وجود ندارد و کلاهبرداری است