نخستین مرحله یارانه ۱۲۰ و ۱۰۰ هزار تومانی پرداخت شد

نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهوری گفت: نخستین پرداخت یارانه کمک معیشتی ۱۰۰ هزار و ۱۲۰ هزار تومانی در ماه روز گذشته به حساب سرپرست خانوار‌ها واریز شده است.