فیلم بسیار دیدنی از یکی از شگفت‌انگیزترین ساختارهای زمین

یکی از شگفت‌انگیزترین ساختارهای زمین، ریخت شناسی ایجاد شده در کویر لوت است.