لغو موقت دیدار پیکان و شهرخودرو توسط داور میدان

اقدام لغو موقت دیدار دو تیم پیکان و شهرخودرو توسط داور میدان به دلیل بارش شدید باران وضعیت نامطلوب زمین