بزرگترین نیروگاه شناور خورشیدی در اروپا

این نیروگاه مساحتی برابر 8 زمین فوتبال دارد و بر روی یک مخزن بزرگ آب ساخته شده است. مزیت ساخت پنل های خورشیدی بر روی آب این است که الکتریسیته بیشتری تولید می کنند و بازدهی ان ها افزایش پیدا می کند.