ابزار سئو - بررسی سئو داخلی سایت - آنالیز سایت با ابزار سئو سلکتک

ابزار بررسی سایت سلکتک به منظور بررسی سئو داخلی و تحلیل سایت ایجاد شده تا خطاهای سئو داخلی صفحات سایت شما را مورد تحلیل قرار دهد و چکاپ سایت را به بهترین روش انجام دهید.
همانطور که می دانید در حالت کلی سئوسایت به دو بخش سئو داخلی و سئوخارجی تقسیم می شود. از این رو شما باید بدانید هر ابزار بررسی سئو چه قابلیت هایی دارد.

بررسی سئو سایت از جنبه های مختلفی می تواند ظاهر شود. این ابزار ما در ابتدا در قالب چکاپ سایت در زمینه مشکلات داخلی سایت می باشد، و پلن های اختصاصی ما دارای ویژگی های بیشتری است.

می توانید لیست پلن های موجود را از داخل سایت سلکتک مشاهده کنید