واکنش مردم به پیشنهاد بی‌شرمانه یک خریدار!

یک رسانه اینترنتی دوربین مخفی‌ای ساخته است که در آن بازیگر از مردم درخواست می‌کند که خریدهای بیش از حد او را از باجه‌ صندوق فروشگاه رد کنند. واکنش‌های اکثر مردم قابل ستایش است.