آموزش نصب ساندویچ پانل

هدف از ساخت این ویدئو نمایش کلی مراحل نصب ساندویچ پانل سقفی و دیواری می باشد. همچنین نصب ساندویچ پانل پلی اورتان و پشم سنگ را به صورت کامل نمایش می دهیم.
آرساس پانل (https://arsaspanel.com/)