طراحی و مدلسازی چهار نظام دستگاه تراش با سالیدورک

براي تراشكاري قطعاتي كه شكل مدور ندارند از چهار نظام مستقل استفاده مي كنند كه هر يك از فك هاي آن به تنهايي قابل تنظيم مي باشند استفاده مي گردد . فك هاي چهار نظام اكثرا به صورت معكوس و مستقيم قابل استفاده هستند .چهار نظام بر دو نوع منظم و نامنظم میباشد.

هر فک چهارنظام را می‌شود مستقل از هم تکان داد.

در این پروژه یک چهارنظام منظم با سالیدورک طراحی و مدلسازی شده است. این چهار نظام متشکل از تعداد ۷ پارت (part) و ۱ قطعه اسمبلی (assembly) و ۴ فایل درایینگ (drawing) است.

در مدلسازی چهار نظام منظم با سالیدورک قطعات فک ها به صورت همسان از مزکز دور و به آن نزدیک میشوند.

چهار نظام طراحی شده با سالیدورک دارای قید های مکانیکی برای بستن فک ها از طریق چرخاندن مهره چهار نظام است.
https://promad.ir/پروژه-آماده-سالیدورک/
https://promad.ir/پروژه-آماده-متلب/
https://promad.ir/پروژه-آماده-آباکوس/