گفت‌و‌گوی هادی عامل با رئیس انجمن چوخه کشور

Chookhe is Kurdish wrestling that is in Federation of Rural Sports and Local Games and has international fame.
????‍♂️????????
گفت‌و‌گوی استاد هادی عامل با برنامه‌ی ورزش خراسان رضوی با حضور قربانعلی قائمی، رئیس انجمن چوخه کشور جمعه ۹۸/۰۱/۲۳

✔️
کانال رسمی انجمن چوخه کشور
t.me/chukhe_ir