آموزش بررسی سود لحظه ای در فاکتور در نرم افزار حسابداری وینا نگارش ۶

یکی از امکانات بسیار خوبی که این نسخه از نرم افزار در اختیار شما قرار می دهد امکان مشاهده سود لحظه ای در فاکتور فروش است. با استفاده از این امکان می توانید سود فاکتور را در همان لحظه ثبت فاکتور مشاهده کنید.