طرح ترور شهید فخری ‌زاده به دهه ۸۰ برمی‌گردد

فریدون عباسی، نماینده مجلس و رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی کشور گفت: در سال ۸۷ قرار بود سه نفر در کشور ترور شوند که نیرو‌های امنیتی برنامه دشمن را خنثی کردند. حفاظت از ایشان از همان سال تقویت شد.