تدریس داوطلبانه تیم اموزش خیریه کودکان فرشته اند؛

????️فعالیت داوطلبین تیم آموزش در بیمارستان کودکان بهرامی????️

داوطلبین در طول هفته در روزهای مشخصی به مرکز میرن و با فرشته های بستری در بیمارستان بازی درمانی رو انجام میدن

????اگه میخوای عضوی از تیم آموزش باشی کافیه بهمون پیام بدی????????

????منابع انسانی کودکان فرشته اند:
(تلگرام و واتساپ)

۰۹۳۸۱۴۸۶۸۳۳
@manabe_ensani1

https://koodakancharity.ir/voluntary-teaching/