فایده های انگور

انگور پر از فایده های غذایی است که با شنیدن آن‌ها شاید تعجب کنید.
فواید انگور فقط منحصر به خود این میوه نمی شود، شما با خوردن کشمش و سرکه هم میتوانید از مزیت های فراوان این میوه بهره مند شوید.