تولید و طراحی باکس سایلنت تهویه مجتمع تجاری شرکت کولاک فن 09121865671

طراحی و مشاوره و اجرا توسط مهندسین خبره و زبده شرکت کولاک فن
شناسنامه دستگاه:1505
مدل دستگاه : باکس سایلنت
قدرت موتور دستگاه :(5.5hp)4kw
دور موتور دستگاه:1400-rpm
قطر پروانه:630mm
همراه با گواهی بالانس دینامیکی و استاتیکی
برش کاری دستگاه : دستگاه فایبر لیزر
سایت شرکت کولاک فن:
Www.koolakfan.com
شماره تماس :
09121865671
09124598284
09126851192
09177002700
#اکسپلوراینستاگرام #باکسفن #سایلنتباکس #سایلنسردار #سایلنسردار #سایلنتماینینگ #شرکتکولاکفن #تولیدفنهواکشصنعتیدرتهران #کانالاسپیرالکانالگردتهران #سایلنتباکساستاندارد #فنسانتریفیوژطرحآلمان #باکسسایلنترستوران