#داستان_روز "نعمت وراجی"

#داستان_روز "نعمت وراجی"
???? #کتاب: #سوپ_جوجه_برای_روح".
????"در بهترین گفتگوهای دو طرفه، حتی یادت نمیاد در مورد چه چیزی صحبت می کردی. اما احساسی که از اون گفتگو داشتی رو به یاد خواهی آورد".
???????? با صدای: سارا نوری