آموزش ساخت گردنبند با انار خشک

ابزار مورد نیاز
انار خشک: ۳ عدد
سوزن میخی ته قلاب: ۵ عدد
حلقه اتصال: ۹ عدد( یک عدد سایز بزرگ، دو عدد سایز متوسط،۶ عدد سایز کوچک)
پایه گوشواره: دو عدد
سنگ: به مقدار لازم
چسب
پنبه
گواش یا رنگ اکرولیک
قلمو
دم باریک
چسب یک دو سه