جدایی ریحانه پارسا و مهدی کوشکی

بعد از ازدواج جنجالی ریحانه پارسا و مهدی کوشکی خبرهایی درباره جدایی آنها شنیده میشود.البته درباره جدایی این دو بازیگر تا این لحظه خبر رسمی منتشر نشده است.
ریحانه پارسا با نقش افرینی در سریال پدر مورد توجه مخاطبینش قرار گرفته بود.