حمله سایبری به برخی از سازمان ‌های دولتی

معاون امنیت فضای تبادل اطلاعات سازمان فناوری و اطلاعات ضمن تایید حمله سایبری به برخی سازمان‌های دولتی گفت: ابعاد این حملات به اندازه خبر آن‌ها بزرگ نبود.