رئیس The Chairman 1969 دوبله کانال تلگرام sekoens1@

رئیس
The Chairman 1969

کارگردان
J. Lee Thompson

بازیگران
Gregory Peck
Anne Heywood
Arthur Hill
Alan Dobie

یک دانشمند آمریکایی به چین فرستاده می شود تا فرمول یک آنزیم جدید کشاورزی را سرقت کند.اما چیزی که روسایش به او نگفته اند این است که بمبی کوچک در مغزش جای گذاشته اند تا در صورت شکست ماموریت کشته شود و...

دوبله فارسی