تحولی عظیم در جستجوی محلی با الگوریتم کبوتر گوگل - حاجی وبمستر

زمانی که در گوگل جستجو می کنید رستوران، رستوران های اطراف شما را نمایش می دهید. این تحول عظیم به کمک الگوریتمی به نام الگوریتم کبوتر گوگل است
با این الگوریتم بیشتر آشنا شوید
‌‌
مطالعه جامع الگوریتم کبوتردر لینک زیر:
https://hajiwebmaster.com/tutorials/seo-training/google-algorithm/pigeon-algorithm