آموزش حسابداری صادرات

آموزش حسابداری صادرات
صادرات نسبت به حسابداری واردات کالا بسیار متفاوت است که این تفاوت در این کلیپ توسط استاد حسابداران برتر توضیح داده شده است.