مارمولک ها چگونه رنگ پوستشان را تغییر می دهند؟ | سم قوی برای کشتن مارمولک

بررسی مکانیزم تغییر رنگ در پوست انواع مارمولک، نشان داده است که آن ها روش های متفاوتی برای تغییر رنگ بدنشان دارند. اما یکی از عجیبترین و شگفت انگیز ترین آن ها، تغیر پوست در آفتاب پرست ها است که در ویدئو نشان داده شده است!
برای کشتن انواع مارمولک های مزاحم خانگی به سایت زیر سر بزنید.
www.mihansam.com
09145562020
04432251817