جلسه ی دوم دوره ی آموزش پروژه محور Vue.js با Laravel

جلسه ی دوم دوره ی آموزش پروژه محور Vue.js با Laravel - برای دریافت کامل این دوره ی آموزشی به این لینک مراجعه فرمایید :‌ https://avasam.ir/product/27
اگر لینک قابل کلیک نیست کپی کنید و در مرورگر خود پیست کنید . با تشکر آواسام