نابود سازی افکار منفی

افکار منفی چیست؟ ممکن است بارها با این چالش روبه رو شده باشیم که افکار منفی توی سرمون مزاحممون میشه و اذیتمون میکنه. چیکار باید؟
برای خرید دوره به لینک زیر مراجعه کنید
https://robins.ir/product/negative-thoughts/