حرکت سومو اسکوات با کِتِل بِل تک دست

عضلات هدف :
داخل ران

نام های دیگر حرکت :
اسکوات پا باز کتل بل تک دست
اسکات پا باز با کتل بل تک دست

نام انگلیسی حرکت :
bar overhead squat

نحوه انجام حرکت سومو اسکوات با کِتِل بِل تک دست

1. پاها را از عرض شانه بازتر کنید، پنجه ها به بیرون باشد و با یک دست کتل بل را نگه دارید و مطابق با تصویر حرکت را انجام بدهید..
2. دقت داشته باشید که هنگام نشستن، پنجه پا در راستای زانو باشد .
3. هنگام نشستن نفس بگیرید و هنگام بلند شدن نفس را خارج کنید .
https://fityar.org/Post/Exercises/bar-overhead-squat

تنوع غذایی بالا و مطابق با سفره‌ غذایی ایرانی هیچ محدودیتی برات ایجاد نمی‌کنه. هر روز با توجه به ذائقه و دسترسی مواد غذایی می‌تونی رژیم رو رعایت کنی و با تمرین های فیتیار به تناسب اندام دلخواه خودتون برسید.
https://fityar.org/FrontCMS/Post/Exercises