دانلود آهنگ یاخچی کی وارسان افشین آذری

دانلود آهنگ یاخچی کی وارسان افشین آذری
https://bamiseda.ir/?p=11619

سلطانیم مگر دویماخ اولیر او گوزلردن

سلطانیم مگر دویماخ اولیر او سوزلردن

اُورگیم دن هش بیر خبرون یوخ یوخ

نقدر من سنی ایستمیشم چوخ چوخ

گوراجاخسان گوراجاخسان سنه خاطر

گور نئلیجام دوز دوز یاری یولدان من

دونمیجام سوز سوز گوراجاخسان گوراجاخسان