دانلود کتاب 23 راه برای غلبه بر تنبلی ترجمه فارسی

دانلود نسخه کامل کتاب 23 راه برای غلبه بر تنبلی ترجمه فارسی
دانلود کتاب..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
یک سیستم 43 فایلی بسازید
بهانه مورد نظر: " یادم میره."
وقتی که سیستم خوبی برای مرتب کردن کارهاتون نداشته دانلود رایگان کتاب 23 راه برای غلبه بر تنبلی ترجمه فارسی باشید، سریعا فراموش میکنید که چه کاری باید انجام شود. درسته که درباره اهمیت ذخیره ایده صحبت کردیم، ولی نوشتن یک ایده و عمل کردن به آنها دو چیز کاملا متفاوتند. راحتترین روش برای به یاد داشتن کارها، عادت به استفاده از سیستم 43 فایلی است.
درسته که دیوید الن درباره یک سیستم فایلی هوشمندانه به اندازه کافی حرف زده، اما این مرلین مان بود که اسم این تکنیک را، سیستم 43 فایل رو گذاشت.
سیستم 43 فایل، یک رویکرد سیستمی برای پیگیری ایدهها و فعالیتهای روزانه شماست. برای شروع، یک پوشه 12 قستی برای 12 ماه سال ایجاد کنید. بعد به هر پوشه 31 فایل برای (حداکثر) 31 روز ماه اضافه کنید. این به شما 43 فایل میده.
بعد از آماده کردن فایلها فقط باید به استفاده روزانه از سیستم 43 فایل عادت کنید کردن و به فعالیتهایی که ثبت کردید عمل کنید.
ساخت عادت
عادت کردن به استفاده دانلود کتاب 23 راه برای غلبه بر تنبلی ترجمه فارسی از سیستم 43 فایل نیاز به هزینه کمی داره، البته این یک سرمایه گذاری ارزشمند در مسیر غلبه بر فراموشی است. به این شکل شروع میکنید:
1. بخشی از خونه را برای فایلها و کارهای کاغذ بازی جدا کنید
2. یک قفسه بایگانی با 50 فایل و برچسب خریداری کنید
3. هر ایده یا کاری رو جای خاصی بزارید
4. این اقلام رو به شکل هفتگی مرور کنید.
5. روزی را برای پیگیری پروژه های احتمالی مقرر کنید
6. این روند را تکرار کنید تا تمام فایل ها رو مرور کنید.
7. روزانه به خودتون یادآوری کنید تا فایل آن روز را مرور کنید.
سیستم 43 فایل یک مکانیسم سادست تا هیچوقت کاری را فراموش نکنید. دانلود رایگان کتاب 23 راه برای غلبه بر تنبلی
وقتی برای هر فعایلت زمان خاصی را مشخص میکنید، آزاد هستید تا کاملا روی فعالیت فعلیتون تمرکز کنید.
عادت5: یک لیست از پروژهاتون درست کنید
بهانه مورد نظر: "اول باید کار دیگری را انجام دهم."
وقتی فعالیتی را به درستی تعریف دانلود کتاب 23 راه برای غلبه بر تنبلی ترجمه فارسی نکرده باشید، تنبلی میکنید. وقتی که فکر میکنیم اول باید کار دیگهای انجام بشه، راحت تنبلی میکنیم. درحقیقت، این بهانه به این معناست که فعالیت مورد نظر را به درستی تعریف نکردید. راه حل این است که هر پروژه را کاملا و به وضوخ تعریف کنید.
شروع کردن یک پروژه جدید ترسناک است. معمولا شروع نمیکنیم چون بنظر خیلی سخت یا وقت گیر میاد. با تقسیم کردن هر فعالیت به قدمهای کوچک از سختی و پیچیدگی آن کم کنید.
با داشتن یک لیست از مراحل مختلف یک پروژه، یک کار خیلی بزرگ را به کارهای کوچک تقسیم میکنید. فقط باید نگران انجام دادن قدم بعد باشید، نه تمام لیست. با داشتن برخوردی دانلود کتاب 23 راه برای غلبه بر تنبلی ترجمه فارسی منطقی و سیستماتیک نسبت به فعالیتهاتون، با تنبلی مبارزه میکنید