یکی از بزرگترین شهربازی ‌‌های آلمان و قاره اروپا

«اروپا پارک» یکی از بزرگترین شهربازی‌های آلمان و قاره اروپا است که در نزدیکی شهر روست در آلمان قرار گرفته است.