بی بی به همراه وان حمام با دوش واقعي

بی بی به همراه وان حمام با دوش واقعي
https://bazishad.com
دوش با عملكرد واقعي
كه ميتواند اين بي بي را حمام بديد
در اين پك
١ بي بي تمام گوشتي
عروسك اردك حمام براي وان
ليف حمام
صابون
شيشه شير
حوله
موجود است
سرگرمي بسيار خوب براي كودكان بالاي ٣سال
اين آيتم توسط باطري كار ميكند