آموزش کار با ابزار sketchup ( فارسی )

در این آموزش شما با بخش های مختلف این نرم افزار و ابزار های کاربردی آن آشنا خواهید شد.
آموزش کار با ابزار sketchup
https://www.ichoob.ir/