کولاک بانوان در ابتدای روز هفتم پارالمپیک - مدال طلا جوانمردی و متقیان

کولاک بانوان در ابتدای روز هفتم؛ طلای جوانمردی و متقیان