رضاصاد در شبکه 7 - فلش برای روزه ! - مدرسه تلوزیونی ایران

در آیتم "عکاسی خانگی" که در برنامه مدرسه تلوزیونی ایران پخش میشه ، رضاصاد در هر قسمت در مورد یکی از ترفند های عکاسی با موبایل توضیح میده. اگر دوربین حرفه ای ندارید ، باز هم میتونید عکس های خوبی بگیرید ؛ برنامه ی عکاسی خانگی به همین دلیل ساخته شده.

موضوع این قسمت : فلش دوربین برای نور روز درست شده نه شب !

سایت
https://rezasadeghi.net

اینستاگرام
instagram.com/rezasaad