آهنگ آتش عشقت در جان من افتاد آرون افشار

آهنگ آتش عشقت در جان من افتاد آرون افشار
https://bamiseda.ir/?p=8058
♫ ♫♫♫ ♫

آتش عشقت در جان من افتاد

در دام چشمت شدم گرفتار

از تو چه پنهان سر به هوایت شده

دل بیچاره از لحظه دیدار

ضربانم تویی ورد زبانم تویی

جان و جهانم تویی عشق تویی