جزییات امداد به زلزله زدگان «سی سخت»

جزییات امداد به زلزله زدگان «سی سخت» از زبان وزیر راه و شهرسازی