اولین صحبتهای خانواده مامور پالایشگاه آبادان

در چند ساعت گذشته کلیپی از کتک خوردن دختر آبادانی منتشر شد که نشان می‌داد دختری مورد تعرض از سوی یک مامور نگهبانی قرار گرفته است؛ اما اصل ماجرا چیست؟