داریوش هخامنشی

"از زبان داریوش" کتابی بسیار ارزنده است که در آن شما به شگفتی های سرزمین ایران در دوران هخامنشی پی می برید. همه بر اساس پژوهش های ارزنده بانو هاید ماری کخ آلمانی از روی کتیبه های برجا مانده و الواح گلی و ... نگارش شده است و مترجم آن آقای پرویز رجبی است.
با گَرُزمان، با هنر باشید!
ما را در تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید:
Telegram :
https://t.me/garozman

instagram:
https://instagram.com/garozman1398

site:
https://garozman.ir