ساحل تماشایی بندر مُقام

بندر مُقام از توابع بخش شیبکوه، شهرستان بندرلنگه در استان هرمزگان است. بندر مقام به عنوان دروازه ورودی جزیره لاوان یکی از بنادر خوب صیادی جنوب کشور به حساب می آید.
قسمت به قسمت این بندر دیدنی است که می توان عظمت و طراحی بی بدیل خدا را در سواحل زیبا و بی نظیر این منطقه یافت.