تغییر زبان در اینستاگرام

آموزش تغییر زبان در اینستاگرام
اگر تازه پیج باز کرده باشید احتمالا بدو ورود به اینستاگرام به صورت پیش فرض زبان پیج شما فارسی تنظیم شده باشد. اما باز هم در کل کار چندان سختی پیش رو ندارید و با چند اقدام میتوانید اقدام به تغییر زبان در اینستاگرام خودتان کرده باشید.