اماکن تاریخی دیدنی کشور مصر

اماکن و بناهای خیره کننده مصر باستان که بین 4.6 تا 2 هزار سال پیش ساخته شده است.
در این ویدیو سه اثر تاریخی ثبت شده در میراث جهانی یونسکو را مشاهده می‌کنید:
- مزارع هرمی جیزه، ساخارا و دهشور
- شهر باستانی باستانی (لوکسور)
- بناهای تاریخی نوبی از ابومبله تا فیلا.