قیمت مصوب تست کرونا در بخش دولتی و خصوصی

مدیرکل آزمایشگاه‌های مرجع سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبلغ مصوب تست کرونا در بخش دولتی و خصوصی را اعلام کرد.