یک دروغ درباره ظریف در سازمان ملل!

یکی از خبرسازترین ویدئوهای منتشر شده در هفته های اخیر، ویدئویی بود که در آن به نظر می رسید یک پلیس در سازمان ملل مانع خروج ظریف می شود اما...
اصل ماجرا را از طریق لینک زیر پیگیری نمایید
https://eghtesaad24.ir/news/153869