اردوگاه بوش کرافت در غار ، گرفتن و کوک ، ماهی دودی و گربه ماهی بو داده ، چای گل سرخ

اردوگاه بوش کرافت در غار ، گربه ماهی صید شده و تفت داده شده ، دودی و سرخ شده و تیره و تیره ، چای دم کرده از شکوفه های گل رز ، بابونه ، آویشن ، شب را در سنگ گذراند.
instagram