آیا همه باید در دوران بارداری مولتی ویتامین مصرف کنند؟ | سوپرابیون

کمبود ریز مغذی‌ها در زنان در سنین باروری (15 تا 49 سال) شایع است زیرا در دوران بارداری مادر با نیاز به تغذیه برای نوزاد، کمبود بیشتری پیدا می‌کند. این کمبودها در دوران بارداری به دلیل افزایش نیازهای جنین در حال رشد، جفت و بافتهای مادر تشدید می‌شود.
با وجود اینها زنان باردار بهتر است زیر نظر پزشک خود هر گونه مولتی ویتامین پریناتال را مصرف کنند
برای اطلاع از ترکیبات قرص مولتی ویتامین پریناتال سوپرابیون می توانید به مطلب زیر مراجعه کنید :
https://suprabion.ir/fa/%D8%B3%D9%88%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84/