حرکت بالا اوردن کِتِل بِل تک دست

عضلات هدف :
شانه و باسن

نام انگلیسی حرکت:
ONE HAND KETTLEBELL HIGH PULL

نحوه انجام حرکت بالا اوردن کِتِل بِل تک دست

1. با یک دست کتل بل را بین پاهای خود بگیرید، زانوها را خم کنید و باسن را به عقب متمایل کنید و با تاب دادن بدن، کتل بل را تا سرشانه خود بالا بیاورید.
2. دقت کنید، زمانی که کتل بل را بالا می‌برید آرنج شما باید خم باشد.
3. هنگام نشستن با کتل بل نفس بگیرید و هنگام بالا بردن کتل بل نفس را خارج کنید.
4. همین مراحل را با سمت دیگر بدن هم انجام دهید.
https://fityar.org/Post/Exercises/ONE-HAND-KETTLEBELL-HIGH-PULL

خدمات مرکز تناسب اندام فیت یار :

دریافت برنامه تمرینی : زیر نظر متخصصین فیزیولوژی ورزشی و مربی بین المللی بدنسازی و آمادگی جسمانی
دریافت رژیم غذایی : زیر نظر متخصص تغذیه و پزشک برای همه اهداف و شرایط
دریافت برنامه اصلاحی : بهبود ناهنجاری های اسکلتی یا عضلانی زیر نظر متخصصین حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی
https://fityar.org/FrontCMS/Post/Exercises